MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


MESAFELİ ELEKTRONİK BİLET SATIŞ VE YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİ
 
MADDE 1- TARAFLAR:
 
MADDE 1.1- SATICI    :


Şirket Ünvanı: DATÇA MERCAN TURİZM VE SEYAHAT TC.  LTD. ŞTİ. ( 
https://www.transferdatca.net )

Acenta Ünvanı : TRANSFER DATÇA TURİZM SEYAHAT ACENTASI

Acenta Belge No : A - 10528


Adres :  İskele mah. Hasan Efendi cad. No:3/D  Datça / MUĞLA


Telefon :  0252-7128180  0252-7128680  0539-5096820


Email: info@transferdatca.net

 


Bundan böyle "SATICI" olarak anılacaktır.
 
MADDE 1.2- ALICI       :
Yolcu taşıma biletini “https://www.transferdatca.net/” internet sitesinden satın alan, bu internet sitesine girilen bilgiler doğrultusunda bilette adı geçen ve yolcu taşıma hizmetinin verileceği kişidir. Bundan böyle “alıcı” olarak anılacaktır.
 
Kredi kartı sahibi ile bilet konusu hizmeti alacak kişinin ayrı kişiler olması durumunda; hem bilet bedelinin ödendiği kredi kartının sahibi olan kişi hem de hizmeti alacak kişi bu sözleşmenin alıcı tarafıdır. İşbu sözleşmeye göre her iki kişi de alıcı sıfatını kazanarak bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri yerine getireceğini beyan ve taahhüt eder.
 
Alıcı verdiği bilgilerin doğruluğunu, verilen hizmet sırasında işbu sözleşmede belirtilen tüm kurallara uyacağını ve bu sözleşmenin tüm edimlerini yerine getireceğini beyan ve taahhüt eder.
 
MADDE 2- İNTERNET SİTESİ:
Satıcının işbu sözleşme hükmü altında “yolcu taşıma biletinin” satışını yaptığı internet sitesinin adresi https://www.transferdatca.net dir.
Bu internet sitesi haricinde satıcı tarafından satıldığı bildirilen tüm biletler geçersizidir.
“https://www./” bundan böyle www.transferdatca.net iş bu sözleşmede “internet sitesi” olarak anılacaktır.
 
MADDE 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, https://www.shuttledatca.com/ internet sitesi üzerinden elektronik ortamda ALICI’ya yaptığı, yolcu taşıma bileti satışı ve ALICI’ya verdiği yolcu taşıma hizmeti ile ilgili usul ve esasların belirlenmesidir. Bu hususta 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun (“Kanun”) ve 27.11.2014 tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri referans alınmıştır.
 
MADDE 4- SÖZLEŞME KONUSU MAL/ÜRÜN/HİZMET BİLGİLERİ VE TESLİMİ:
İşbu sözleşme konusu hizmetler, araç ile yolcu taşınması konulu internet sitesi üzerinden elektronik bilet satışı ve adına elektronik bilet düzenlenen alıcıya yolcu taşıma hizmeti verilmesidir. Bilet; satıcının isim, unvan, açık adres, telefon, internet erişim bilgilerini, MERSIS numarasını, sözleşme konusu hizmetin temel niteliklerini, satış bedeli, ödeme şekli, biniş yeri, varış yeri, seyahat tarihi, hareket saati, satıcının internet sitesindeki siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır. Bilet, alıcının elektronik posta adresine de gönderilmektedir. Alıcı internet sitesi üzerinden işbu sözleşmede belirtilen bilet siparişini sonlandırdığı anda sözleşme konusu bileti TESLİM ALMIŞ sayılır. Teslimle birlikte sözleşmede bulunan kurallara uyacağını ve edimlerini yerine getireceğini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
 
MADDE 5- ALICININ TAAHHÜT VE SORUMLULUĞU:
Alıcı, işbu sözleşme konusu yolcu taşıma biletinin temel nitelikleri, yolcu taşıma kuralları, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğu yönünde elektronik ortamda gerekli teyidi verir. Alıcı, bileti aldığı anda işbu sözleşmeyi ve yolcu taşıma kurallarını okuduğunu, sözleşmede bulunan tüm kurallara uyacağını, tüm edimlerini yerine getireceğini kabul ve taahhüt etmiş olur.
 
Alıcı, iş bu sözleşmede belirtilen kurallara uymaması ve edimlerini sözleşmede belirtilen kurallara uygun olarak yerine getirmemesi durumunda, satıcının, tüm hakları saklı olarak işbu sözleşmeyi hiçbir ihtara gerek olmaksızın derhal feshedebileceğini kabul ve taahhüt eder.

Alıcının, iş bu sözleşmeye uymamasından kaynaklanan tüm zararları alıcının kendisine aittir.
 
İşbu sözleşme doğrultusunda satın alınan biletler yalnızca bilette adı geçen kişinin emrinedir ve şahsen kullanılabilir. Alıcı, internet sitesine girdiği bilgilerin doğruluğunu ve bilette adı geçen kişi tarafından kullanılmak üzere bilet satın aldığını kabul ve taahhüt eder. Bilette adı geçen kişi ile hizmeti almak isteyen kişinin farklı olduğu tespit edilirse, satıcının işbu sözleşmeden doğan hiçbir sorumluluğu kalmadığını ve işbu sözleşmeyi hiçbir ihtara gerek olmadan feshedebileceğini alıcı, kabul ve taahhüt eder.
 
MADDE 6- CAYMA HAKKI
Yönetmeliğin “Cayma Hakkının Kullanımı ve Tarafların Yükümlülükleri” ni düzenleyen “Üçüncü Bölüm” başlığı altında yazılı maddelerinin, “Yolcu Taşıma Hizmetleri” ne uygulanmaması sebebi ile; ALICI’nın cayma hakkı bulunmamaktadır.
 
MADDE 7- REZERVASYON, BİLET VE TAŞIMA KURALLARI :
1 – Biletler şahsa ait olup başkasına devredilemez.
2 – Tarifeli kalkış saatinden sonra rezervasyon değişikliği yapılmaz, bilet iptal edilmez, ücret iadesi yapılmaz.
3 – Yolcu, satın almak için kullanılan kredi kartını check-in sırasında (biniş kartı alınırken araçta) yetkililere ibraz etmek zorundadır.
4 – Yolcu, araç içi nizama ve kaptan talimatlarına uymayı kabul eder.
5 – Yolcunun, araç hareket zamanından en az 15 dakika önce mutlaka araç kalkış alanında hazır bulunulması gerekmektedir.
6 – Satıcı sefer programında her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar.
7 – Taşımalarla ilgili her türlü anlaşmazlık, mer’i tarife şartları ve Türk Kanun ve Mevzuatlarına göre Datça Mahkemelerinde çözümlenir.
8 – Satıcının kontrolü dışında gelişen sorunlar sebebiyle seferler durdurulabilir, değiştirilebilir veya sefer süreleri uzatılabilir. Satıcının kontrolü dışında kalan bu ve benzeri gecikme ve iptallerden doğabilecek ulaşım, konaklama ve yiyecek giderleri de dahil olmak üzere hiçbir masraf veya olumsuzluğun sorumluluğu satıcıya ait değildir.
9 – Hamilelik dönemi altı ayı geçmiş bayanların kendi güvenlikleri sebebiyle araç da seyahat etmelerindeki tüm sorumluluk kendilerine aittir.
10 – Satıcının kusuru ve ihmalinden kaynaklandığı, Kaş’ta kurulu adli mahkemelerce ispat edilmediği takdirde, herhangi bir yaralanma veya ölümden araçlara, valizlere veya kişisel eşyalara gelebilecek hasar veya kayıplardan dolayı satıcı sorumluluk kabul etmez. Yaralanma, ölüm, kayıp veya zarar; terör, ayaklanma, iç savaş, doğal afet, veya tamamen üçüncü şahıslar tarafından kötü niyetli hareketlere bağlı sebeplerle oluştuğu takdirde satıcı sorumluluk kabul etmez.
11 – Araçta kaybolan yolcu eşyalarından dolayı taşıyıcı sorumlu tutulamaz.
12 – Bilet ücreti, sadece kalkış ile varış güzergahı arasındaki taşıma karşılığıdır. Biletler sadece üzerinde belirtilen güzargahla ilgili kullanılabilir. Biletler üzerindeki güzargahlar kesinlikle değiştirilemez. Satıcı tarafından ek ücret alınmamışsa sunulan diğer hiçbir hizmeti kapsamaz.
13 – Ücretin ilan edildiği para biriminden başka bir para birimi ile ödenmesi halinde, elektronik biletin satın alındığı andaki Merkez Bankası Döviz Alış Kuru üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
14 – Araç içerisinde belirli bir koltuk numarası garantisi verilmez.
15 – Sadece kendi kusuru nedeniyle yolcunun veya bagajın zarara uğraması halinde satıcı sorumlu olacaktır. Yolcunun müterafik kusuru varsa satıcının sorumluluğu mevzuat hükümlerine tabi olarak azaltılabilecek veya kaldırılabilecektir.
16 – Satıcı, bagaj içindeki kırılabilir ve bozulabilir maddelerin, paranın, mücevherin, değerli madenlerin, gümüş eşyanın, senetlerin veya diğer ticari değerli kağıtların, pasaport ve diğer hüviyetlerin veya örneklerinin uğradığı zarardan sorumlu olmayacaktır.
17 – Yaşı, akli veya fiziki durumu kendisine tehlike veya risk yaratmakta olan bir yolcu taşınmasında yukarıdaki belirtilen bu durumlara bağlı olarak veya bu durumların ağırlaşması neticesi bu yolcunun ölümü dahil herhangi bir hastalığından, yaralanmasından veya maluliyetinden satıcı sorumlu olmayacaktır.
18 – Araçlarda check-in işlemlerinizi kolaylaştırması için, lütfen online biletinizin yazıcı çıktısını almayı unutmayınız.

MADDE 8- TAŞIMANIN REDDİ VE SINIRLANDIRILMASI
Satıcı; güvenlik nedenleriyle veya takdir yetkisini kullanarak aşağıdaki ve benzeri hallerde yolcu ve/veya yolcu Bagajını taşımayı reddedebilir:
     – Yolcu davranışı, yaşı veya akli veya fiziki durumu,
     – Satıcının özel yardımını gerektirmekteyse,
     – Rahatsızlığa ve diğer yolcuların itirazlarına neden olursa veya diğer kişilere veya mallara herhangi bir risk veya tehlike arz ediyorsa,
     – Yolcunun satıcının talimatlarına uymaması böyle bir reddi gerekli kılıyorsa,
     – Yolcu güvenlik kontrolünü reddetmişse,
     – Yolcuların sarhoşluk veren maddeler ve/veya uyuşturucu madde etkisi altında olması durumunda, diğer yolcuların ve seyrin güvenliğini ve konforunu etkileyecek halde biniş terminaline gelmeleri durumunda,
 
Taşınması reddedilen yolculara, satıcı tarafından bilet bedeli iade edilmeyecek ve herhangi bir surette tazminat ödenmeyecektir.
 
MADDE 9- BAGAJ OLARAK KABUL EDİLMEYEN MADDELER :
1 – Avcılık ve spor amaçları dışında kullanılan ateşli silahların ve mühimmatın bagaj olarak taşınması yasaktır. Avcılık ve spor amaçlı ateşli silahlar ve mühimmat taşıyıcı kurallarına uygun olduğu ölçüde kayıtlı bagaj olarak kabul edilebilir. Ateşli silahlar emniyeti kapalı mühimmatsız ve uygun şekilde paketlenmiş olmalıdır.
2 – Satıcı; boyutu, şekli, ağırlığı ve niteliği nedeniyle herhangi bir nesneyi bagaj olarak taşımayı reddedebilir.
3 – Normal ihtimamla güvenli taşımayı temin edecek şekilde çanta ve bavullara veya diğer uygun kaplara konulmadığı takdirde satıcı, bagajı taşımayı reddedebilir.
4 – Yolcular ücretsiz bagaj hakkına sahiptir.
5 – Varış noktasında yolcular bagajların tamamı araçtan indirildikten sonra bagajlarını teslim alabilirler.
6 – Uyuşturucu gibi yasak maddeler kesinlikle taşınmaz. Taşındığı tespit edilmesi halinde sorumluluk tamamen taşıyana aittir.
 
MADDE 10- HAYVANLARIN TAŞINMASI :
1 – Geçerli aşı ve sağlık sertifikasına, giriş izinlerine ve Yunanistan tarafından istenen diğer belgeleri haiz olan köpek (Amerikan pitbull terrier, Amerikan staffordshire terrier, bull terrier, staffordshire bull terrier, japanese tosa, dogo argentino, doberman, rottweiler gibi tehlike arz eden köpekler hariç) ve kedi gibi hayvanlar satıcı ile önceden mutabık kalınmak şartıyla taşıma için kabul edilebilir.
 
MADDE 11- YOLCULUĞUN İPTALİ VE ÜCRET İADE ŞARTLARI :
1 – İşbu sözleşmeye göre satın alınan elektronik biletlerin, hiçbir şekilde yolcu, tarih, saat ve güzargah bilgilerinin değiştirilmesi satıcıdan talep edilemez. Alıcı işbu sözleşmeye göre satın aldığı bileti satış onayından sonra hiçbir şekilde değiştirmeyeceğini ve iade talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
 
 MADDE 12- İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI :
1 – İşbu sözleşme konusu internet sitesinin her hakkı ve tasarruf yetkisi ’ye ( 
https://www.transferdatca.net ) ait olup, siteye giren ve kullanan kişi siteni  DATÇA MERCAN TURİZM VE SEYAHATTİC. LTD. ŞTİ. ( https://www.transferdatca.net )in kullanım ve sözleşme kurallarını kabul etmiş sayılır. , sözleşme şartları da dahil olmak üzere site üzerindeki herhangi bir bilgiyi  DATÇA MERCAN TURİZM VE SEYAHAT TİC. LTD. ŞTİ.  ( https://www.transferdatca.net ) değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayımlandığı an yürürlüğe girer.
2 – Rezervasyon ve bilet koşulları sitemizde yayımlanmaktadır.
3 – İnternet sitesi üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür.  link verilen sitedeki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte,  DATÇA MERCAN TURİZM VE SEYAHAT TİC. LTD. ŞTİ. (
https://www.transferdatca.net) herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu sitelerin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır.
 
MADDE 13- GİZLİLİK
 
Madde 13.1 Gizlilik Politikası. DATÇA MERCAN TURİZM VE SEYAHAT TİC. LTD. ŞTİ. (
https://www.transferdatca.net)’ne iletilen kişisel bilgiler, Gizlilik Politikası bölümünde ifade edilen koşullar kapsamında kullanılmaktadır.
 
Madde 13.2 Gizlilik Prosedürü
Kişisel bilgiler başlığı DATÇA MERCAN TURİZM VE SEYAHAT TİC. LTD. ŞTİ. (
https://www.transferdatca.net).'nin yükümlülükleri ve ilkeleri hakkında bilgi verilmektedir. DATÇA MERCAN TURİZM VE SEYAHAT TİC. LTD. ŞTİ. (https://www.transferdatca.net) ilgili kuralların tümüyle eksiksiz bir şekilde yerine getirileceğini teyit etmektedir. Böylelikle, aşağıda belirtilen kişisel bilgi toplama ilkelerine bağlı olarak, toplanan her türlü bilginin, ekibimizce alınan sıkı güvenlik ve gizlilik önlemleri altında saklanması hususunda özen gösterilmektedir. Web sitemiz, gizlilik konusunda yeterince duyarlı olduğunu gösterebilen ve standartlarımıza uygun olan sitelere bağlantılar içermektedir. Ancak bu tür sitelerin içeriğinden ya da gizlilik uygulamalarından  DATÇA MERCAN TURİZM VE SEYAHAT TİC. LTD. ŞTİ. (https://www.transferdatca.net)’nin herhangi bir sorumluğu bulunmamaktadır.
 
Madde 13.3 Kişisel Bilgi Toplama Prosedürü
Alıcı, Web sitemiz aracılığı ile edinilen bilgilerinin; yaptığı işlemlerin güvenliği ve doğruluğunun tespiti ile DATÇA MERCAN TURİZM VE SEYAHAT TİC. LTD. ŞTİ. (
https://www.transferdatca.net).’nin yanı sıra, bağlantılı şirketler, ortaklar, acenteler için de kullanılmasını kabul etmiş bulunmaktadır. Ad, soyad, kimlik belge numarası, adres, kredi/banka kart numaraları, son kullanma tarihi, güvenlik numarası, pasaport numarası, milliyet gibi bilgileri içeren ancak bunlarla sınırlı olmayıp, istemiş olduğu ürün ya da hizmetimize göre değişebilen bir takım kişisel bilgilerin verilmesi zorunludur. Satıcıya işlemleri sürdürebilmesi için gerekli olan bilgilerin sağlanamaması durumu, alıcıya verilmesi gereken hizmetin yerine getirilmesini engelleyebilir. Alıcıya ait bilgiler ancak belirtilmekte olan amaçlarla kullanılabilir:
     – Rezervasyon ve satışın işleme konulması ve alıcı hesabının yönetilmesi.
     – Hizmetlerin ve ilgili ürünlerin pazarlanması.
     – İşlemlerle ilgili istatistiklerin yapılabilmesi.
     – Alıcı ile olan bağlantının devamını sağlayabilmek için bağlantı listelerinin oluşturulması,
     – Site kullanımı ile ilgili ticari istatistik ve analizlerin bir araya getirilmesi.
     – Kimlik doğrulama ve kayıt oluşturulması.
Satıcıya bilgi gönderiminde bulunulan formlar ileti esnasında SSL teknolojisi ile korunmaktadır. Veri, satıcıya ulaştıktan sonra da satıcı için her zaman esas olan sıkı güvenlik ve gizlilik standartlarında korunmaktadır.
SSL şifreli ileti hizmetinden faydalanabilmek için, tarayıcının SSL'i destekliyor olması ve SSL seçeneğinin aktif hale getirilmiş olması gerekmektedir. Alıcı tarafından girilmiş olan veriler, işlemler ve hukuki gereklilikler süresince satıcı tarafından saklanmaktadır. Site, sürekli olarak geliştirmekte olup, veri kullanımı ile ilgili de gelişmeler olmaktadır. Her türlü gelişme internet sitesinde "Gizlilik Şartları" başlığı altında bildirilecektir.
 
Madde 13.4 Rezervasyon Kayıtlarınızın Gizliliği
Rezervasyon yaptırıldığı zaman, alıcıya bir rezervasyon kodu (PNR) verilecektir. Bu rezervasyon kodunun her zaman gizli tutulması gereklidir. Alıcıya verilen rezervasyon kodu gizli tutulmadığı takdirde, başkaları tarafından rezervasyon bilgilerine ulaşabilir. Birden fazla kişiyle seyahat etmek üzere grup rezervasyonu yaptırıldığı takdirde aynı rezervasyon kodu gruptaki diğer kişilerin biletleri üzerinde de yer alacaktır. Şayet bu kişilerin kişisel rezervasyon bilgilerine ulaşmaları istenmiyorsa, ayrı bir rezervasyon yaptırma seçeneğini de dikkate alınabilir. Rezervasyon kodunun gizli tutulmamasından kaynaklanan her türlü sorumluluk alıcıya ait olup, 3. kişilerin rezervasyon koduna ulaşmasından dolayı DATÇA MERCAN TURİZM VE SEYAHAT TİC. LTD. ŞTİ. (
https://www.transferdatca.net)’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 
Madde 13.5
ALICI, kredi kartı bilgilerini başkalarıyla paylaşmamalıdır. ALICI, bu bilgilerin güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, kredi kartı bilgilerinin kendisinden başka biri tarafından kullanılmasından SATICI’nın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul eder. ALICI, kredi kartı bilgilerinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı SATICI’nın doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, ihmal ve kusuru sebebiyle SATICI’nın bir zarara uğraması halinde uğranılan zararı tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.ALICI, kredi kartı bilgilerini başkalarıyla paylaşmamalıdır. ALICI, bu bilgilerin güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, kredi kartı bilgilerinin kendisinden başka biri tarafından kullanılmasından SATICI’nın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul eder. ALICI, kredi kartı bilgilerinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı SATICI’nın doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, ihmal ve kusuru sebebiyle SATICI’nın bir zarara uğraması halinde uğranılan zararı tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.
 
MADDE 14- YETKİLİ ve GÖREVLİ MAHKEME, UYGULANACAK HUKUK
İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda Türk Hukuku uygulanır.
İhtilafların çözümünde Datça Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 
MADDE 15- DEĞİŞİKLİK
DATÇA MERCAN TURİZM VE SEYAHATTİC. LTD. ŞTİ. (
https://www.transferdatca.net), gerekli gördüğünde bu taşıma kurallarının bir kısmını veya tamamını değiştirebilir.
 
MADDE 16- HÜKÜM
Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. İşbu 16 maddeden oluşan sözleşmede yer alan herhangi bir hükmün geçersiz veya uygulanamayacak olması, sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir.